Fulfillment je efektívne a moderné riešenie logistiky v online podnikaní. Poskytujeme kompletné služby pre e-commerce od prijatia objednávky až po distribúciu k zákazníkovi.

Pod jednou strechou

Zabezpečíme všetky potrebné procesy podľa platnej legislatívy. O prebehnutých úkonoch budete informovaní a dostanete kompletnú dokumentáciu všetkých procesov.

Rýchlo & Efektívne

Kvalita, rýchlosť a efektivita budú nosné piliere našej spolupráce. Ak na nás presuniete spracovanie objednávok a logistiku, môžete sa plne venovať svojmu online podnikaniu.

Čo všetko zahŕňajú fulfillment služby:

  • Pravidelné prijímanie objednávok

  • Kontrolu stavu zásob

  • Proces kompletovania a balenia objednávok

  • Poštové a ďalšie administratívne služby

  • Označovanie a tlač ďalších dokumentov

  • Dopravu a distribúciu (pick & ship)

  • Spracovanie vratiek

  • Printové služby – tlač faktúr, tlač a obálkovanie dokumentov, poštové služby

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*