Všetky procesy spĺňajú najvyššie štandardy certifikácie ISO 9001, ISO 14001 a najmä ISO 27001. Uvedomujeme si fakt, že dokumenty, ktoré spracovávame obsahujú takmer vždy citlivé údaje, dôverné informácie a osobné údaje. S podobnými dokumentmi pracujeme denne a tak procesy, aj naši zamestnanci, spĺňajú potrebné štandardy pre prácu s nimi.

ISO27001

Informačná bezpečnosť je kľúčový prvok našej práce a všetky procesy spĺňajú najvyšie kritéria tejto certifikácie.

ISO9001

Poznáme detailne každý procesný krok, ktorý pre nášho klienta zabezpečujeme. Procesy neustále monitorujeme a vyhodnocujeme.

Procesy spracovania a kvality sa riadia systémom manažmentu kvality ISO 9001 a bezpečnosť a ochrana informácií sú garantované certifikáciou informačnej bezpečnosti ISO 27001. Rovnako spoločnosť dbá na to, aby všetky procesy boli v súlade s enviromentálnou certifikáciou ISO 14001.

V dnešnej dobe sú informácie a dáta pre fungovanie firmy bytostne dôležité. Uvedomujeme si túto dôležitosť a venujeme zvýšenú pozornosť tak fyzickej a dátovej bezpečnosti, ako aj správnemu a efektívnemu nastaveniu našich pracovných postupov.

Každý procesný krok je detailne dokumentovaný a vyhodnocovaný, aby sme zabezpečili v prospech nášho klienta čo najefektívnejší výstup a aby bol v súlade s jeho očakávaniami.

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*