Táto služba centralizuje a štandardizuje prijímanie, alebo odosielanie poštových zásielok. Znamená definovanie jedného vstupného alebo výstupného miesta korešpondencie, evidencie a získanie prehľadu o počte zásielok, nákladoch a možnostiach optimalizácie.

Zvyšujte efektivitu

Prenechajte aktivity vašej podateľne na nás a venujte sa Vášmu “core” podnikaniu. Prichádzajúcej pošte klientov sa venujeme už viac ako 17 rokov.

Redukcia nákladov

Získajte významné úspory v procesoch spracovania vašej pošty, ktorá sa dostane v pravý čas k tým správnym ľuďom.

Výhody digitalizácie

  • Registrovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok

  • Klasifikácia a triedenie zásielok podľa kritérií zákazníka

  • Doručovanie fyzických alebo digitálnych dokumentov v rámci spoločnosti

  • Sledovanie obehu fyzických zásielok od doručenia do spoločnosti až po konkrétnu osobu

  • Off-line a on-line reporting

V rámci tejto služby ponúkame pre našich partnerov:

  • Otvorenie a udržiavanie POBOXu s menom, ktoré si partner definuje

  • Pre nadnárodné spoločnosti poskytujeme služby tzv. procesného HUB-u (presmerovanie zásielok v rámci viacerých krajin do jedného miesta na Slovensku)

  • Vyzdvihovanie zásielok v poboxe alebo priamo na pobočkách klientov

  • Registratúrne uloženie po spracovaní priamo v našich priestoroch

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*