Dočasný sklad slúži na krátkodobé uskladnenie tovaru, ktorý je stále mimo voľného obehu v EÚ a kde nie je možné alebo nie je žiaduce okamžite rozhodnúť o jeho ďalšom colnom postavení.

Tento typ skladu sa používa zvyčajne na dovoz z nečlenských krajín EÚ. Tovar môže byť držaný v dočasnom colnom sklade maximálne 90 dní a platba dane sa odloží až do rozhodnutia o ďalšom mieste určenia.

Kým sa dostane do obehu

Zabezpečíme kompletné a bezpečné uskladnenie, až kým nebude balík colným rozhodnutím presmerovaný na iné miesto určenia alebo opätovný vývoz do nečlenskej krajiny Európske únie.

Postupné uvoľňovanie

Existuje aj možnosť, že tovar bude do obehu uvoľňovaný postupne. Jeho dynamickú distribúciu na miesto určenia na základe colného rozhodnutia môžete nechať na nás.

Výhody dočasného uskladnenia u nás:

  • O vašu zásielku sa postaráme

    O vašu zásielku sa spoľahlivo postaráme fyzicky a zabezpečíme komplexné administratívne úkony

  • Zabezpečenie opätovnej distribúcie

    Opätovnú distribúciu do obehu zabezpečíme obratom ihneď po doručení colného rozhodnutia

  • Prehľad o pohybe balíkov

    O pohybe balíkov máte celý čas prehľad a všetky procesy sú v súlade s platnou legislatívou

Máte záujem?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*