Pri tejto metóde využívame priemyselné princípy, ktoré sú aplikované do prostredia vašej administratívy. Využitím špecializovaných metód vieme veľmi rýchlo stabilizovať a optimalizovať procesy klientov a dokážeme navrhnúť nástroje a postupy na ich zefektívnenie.

Segregované siete

Pre jednotlivých klientov vytvárame dedikované (segregované) sieťové pripojenie

Minimálne náklady

Spolupráca bez nutnosti dizajnovať a programovať nové SW riešenia. Efektívnejšie využijeme Vaše aktuálne nástroje.

Na základe dlhoročných skúseností so spracovaním dokumentov a back-office procesov v rôznych odvetviach, sme ako spoločnosť identifikovali trendy a procesy, ktoré sú spoločné pre mnohé firmy a oddelenia back-officu bez ohľadu na to, aký je koncový biznis toho ktorého zákazníka. Tieto skúsenosti sme pretavili do nášho vlastného know-how, ktoré nám umožňuje efektívne spájať procesy a úlohy a optimálne riadiť vyťaženie našich zamestnancov. Dnes dosahujeme úroveň ich vyťaženia v rámci pracovného času až na hranici 96-97%.

Výsledky vyťaženia zamestnancov, ktoré dosahujeme, sú porovnateľné úrovni dosahovanej v priemyselných spoločnostiach, na rozdiel od administratívy, kde sa výsledky štatistík pohybujú rádovo oveľa nižšie – na úrovni cca 55-65 %.

Naši zamestnanci a procesy sú organizovaní logikou priemyselnej linky s cieľom minimalizovať rozsah ich pracovných úkonov, ako aj nevyužitého času.

Benefitom pre koncového klienta je, že dokážeme zabezpečiť dodržanie vysokej úrovne kvality vo vopred dohodnutom časovom rámci a to bez toho, aby koncový klient musel znášať náklady na čas, kedy nie sú jeho interní zamestnanci dostatočne pracovne využití.

Takáto forma spolupráce sa zvyčajne aplikuje pre nasledujúce prípady:

  • zabezpečovanie kritických alebo senzitívnych administratívnych procesov, ktoré vyžadujú ďalšie investície na strane zákazníka

  • perspektíva alebo potreba optimalizácie procesov – posúdenie bežiacich procesov a návrh optimalizovaného riešenia

  • udržiavanie bežiacich procesov, ktoré nie sú „core“ biznisom zákazníka

Využitie služby nie je podmienené rozsahom spolupráce. Proces je vhodný rovnako na jednoduché aktivity, ako aj na aktivity pokrývajúce celé oddelenia a ich prebratie 1:1.

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*