Naše tímy preberajú rôzne transakčné procesy vykonávané v prospech našich zákazníkov. Po zaškolení tieto procesy realizuje náš interný tím a vy sa môžete naplno venovať vášmu hlavnému podnikaniu. Všetky monotónne a procesne náročné aktivity, úkony a procesy v administratíve preberieme a vykonáme efektívne za vás.

Riešime fluktuáciu zamestnancov

Zbavíte sa procesov prijímania a udržania zamestnancov, ich školenia a kontroly kvality. To všetko prechádza na nás.

Pohodlné & Bezpečné

Máme dlhoročné skúsenosti a poznáme legislatívu aj trh. Všetky procesy a transakcie sú transparentné a pod dohľadom miestnych colných orgánov.

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*