Umožníme Vám automatizáciou aj manuálnym vyťažovaním údajov ziskavať potrebné informácie. Využívanie riešení a softvéru pri spracovaní dokumentov a formulárov pomáha rýchlo a jednoducho selektovať potrebné údaje a korigovať ich výstup.

Ekológia & Efektivita

Digitalizácia šetrí čas, energiu aj životné prostredie. Informácie budú ľahko dostupné a prehľadné.

Riešenia na mieru

Riešenia a softvéry na digitálne spracovanie dokumentov a formulárov prispôsobíme vašim požiadavkám.

Už viac ako 17 rokov sa venujeme automatizovanému alebo poloautomatizovanému spracovaniu klientskych dokumentov, či už fyzických alebo digitálnych. Jednotlivé procesy sú neustále monitorované a zlepšované, čo nám umožnuje dodávať výstupy v nadštandardnej kvalite v dohodnutých termínoch.

Dokumenty, či už štrukturované alebo neštrukturované prechádzajú takýmito krokmi:

  • prijatie a kontrola dokumentov

  • príprava na skenovanie priemyselným skenerom

  • automatizované vyťaženie a verifikácia dokumentov

  • generovanie výstupov a ich doručenie v dohodnutý čas, v dohodnutej kvalite na definované miesto v systémoch nášho klienta

Všetky procesné kroky sú analyzované pred spustením spolupráce ako aj v jej priebehu a jednotlivé aktivity sú zabezpečené dôsledne vyberanými operátormi.

Máte záujem?
Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*